Velkommen til Birkelandklinikken

Vi anbefaler alle å ta kontakt med din nåværende fysioterapeut eller ringe hoved telefonen: 37 27 77 00, 960 15 002

Våre forholdsregler:
Vi følger Helsedirektoratets bransjestandard for smittevern og har satt iverk en rekke tiltak for at du som pasient skal føle deg trygg når du får behandling hos oss. Vi ber bl.a. om at pasienter kommer kun 5 min før timen så det blir færrest mulig på venterommet samtidig. Stolene er satt lenger fra hverandre, og vi benytter flere områder til ventesone. Det vil bli rengjort etter hver pasient i behandlingsrommet, og jevnlig i fellesområdene. Kaffe og lesestoff er fjernet og vi har strenge regler for håndhygiene. Hold avstand og vis hensyn!

De som har karantene:
Folkehelseinstituttet har definert hvilke grupper som bør ha hjemmekarantene. Denne gruppen kan ikke oppsøke klinikken i karantenetiden. Dette gjelder de som har hatt nærkontakt til bekreftet tilfelle, helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, og alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus.

Mistanke om smitte:
Personer som mistenkes for å ha koronaviruset kan ikke oppsøke klinikken, hverken for trening eller som pasient. Sjekk nettsiden til Folkehelseinstituttet for mer informasjon.

Hilsen
Birkeland Klinikken