Fysioterapeut

Den grunnleggende forståelsen innenfor fysioterapi baseres på menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling. En fysioterapeut har kunnskap om funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom.

Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer kan påvirke funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom, står sentralt i behandlingen. Alle fysioterapeuter er autorisert helsepersonell.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Oppstart av behandlingen baseres på en grundig undersøkelse. Fysioterapi benyttes til behandling av blant annet skuldersmerter, ryggsmerter, nakkesmerter, hodepine, idrettsskader og overtråkk, hofte- og knesmerter, senebetennelse og bekkenløsning.

Fysioterapeuten jobber med kropp, bevegelse og funksjon. Vi fokuserer på å optimalisere bevegelse og livskvalitet gjennom tiltak som forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre fysioterapeuter jobber tett med de andre yrkesgruppene på klinikken for å kunne tilby deg den beste behandlingen.

Fysioterapi har et bredt spekter av behandlingsmuligheter og hvilke behandlings tiltak som iverksettes er basert på klinisk erfaring og dokumentert effekt.

Behandlingen kan omfatte manuell behandling som massasje, tøyninger, manipulasjon, tiggerpunktbehandling eller andre tiltak som trykkbølge (rESWT), sjokkbølgebehandling (ESWT), ultralyd veiledet dryneedling av sene slitasje, såletilpasning, og korrigerende teipeteknikker.

I tillegg er det svært ofte hensiktsmessig at pasienten igangsettes med et treningsopplegg tilpasset hver enkelt. Trening og øvelser er en vesentlig del av behandlingsopplegget og ofte avgjørende for langvarige resultater. I vår flotte treningssal vil fysioterapeutene veilede og tilrettelegge for et hensiktsmessig opplegg basert på dine skader, plager og utfordringer.

Bestill i dag!