Om oss

Birkeland klinikken hjelper til å kartlegge, behandle og forebygge muskelskjelettplager. Her vurderer vi både fysiske og psykososiale risikofaktorer, og gir konkrete råd i forhold til hva pasienten og kommunen bør foreta seg.