Trykkbølge

Trykkbølgebehandling eller sjokkbølgebehandling kan være effektiv behandling for plager i muskel- og skjelettsystemet, gjerne i seneapparatet. Behandlingsmetoden forekommer i to ulike versjoner, din diagnose avgjør valget av behandlingsmetode.

Radial trykkbølgebehandling (rESWT) genereres gjerne via lufttrykk (pneumatisk) og innebærer en serie av høyenergetiske, trykkbølger/pulser som tilføres hudoverflaten i området som skal behandles.

Det maksimale energiområdet blir relativt hudnært. Selve utbredelsen har en kjegleform hvor energien i en puls avtar i dybden. rESWT er mest effektiv på mer overflatiske områder som for eksempel albue, da energifokuset er fra 0-3 cm.

Fokusert trykkbølgebehandling (ESWT) genereres elektrisk og gir en annen pulsering enn den radiale. Den kan innstilles slik at den får et maksimalt energipunkt på en valgt vevsdybde slik at energien treffer et mer avgrenset område i vevet. ESWT benyttes oftere for dypereliggende strukturer, for eksempel hofte.

Hvordan fungerer trykkbølgebehandling? Behandlingen påvirker cellemembraner i det aktuelle behandlingsområdet og det oppstår mikroskader i vevet. Dette fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles.

Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og aktiverer en rekke stoffskifteprosesser i nedslagsfeltet for behandlingsdosen. I sin tur stimulerer og akselererer dette kroppens egne reparasjonsprosesser. Direkte og indirekte vil trykkbølgene også forsterke prosesser som bryter ned kalkpåleiringer og andre forandringer i bindevev som sener og brusk.

Trykkbølgebehandling skjer ikke i kombinasjon med medikamentbruk, for eksempel kortison, voltaren og liknende preparater. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens selvreparerende egenskaper. Det er ikke uvanlig å oppleve umiddelbar smertelindring etter første behandling; varigheten av slik tidlig effekt vil imidlertid variere noe.

Det er viktig å være klar over at kroppens «selvreparerende» egenskap er en prosess som tar noe tid og dette er ingen «kvikkfiks» behandling. Eventuelle bivirkninger er vanligvis minimale, men hudrødme, varmefølelse og lett hevelse er normalt. Lokal ømhet kan også forekomme.

Samtidig som man behandles med trykkbølge eller sjokkbølge vil det være hensiktsmessig å igangsette et treningsopplegg, med fokus på en tilrettelagt belastningsstrategi, for at seneapparatet skal bli så sterkt som mulig igjen og for å unngå reskader.

Flere ulike plager kan ha nytte av behandling med ESWT eller rESWT: Musearm, tennisalbue, golfalbue, plantarfacitt, kalkskulder, runners knee, jumpers knee, tendinose i achillessenen og hofteplager.

Sammen med din behandler vil dere finne ut av om dette er et nyttig behandlingstiltak for deg. Både fysioterapeutene og manuellterapeuten kan benytte trykkbølge- og sjokkbølge behandling.

Bestill i dag!